Inquiry
Form loading...

Newyddion

Rydyn ni wedi dod o hyd i'r ffrogiau haf perffaith ac maen nhw i gyd o dan $25

Rydyn ni wedi dod o hyd i'r ffrogiau haf perffaith ac maen nhw i gyd o dan $25

2024-05-30

Ffrogiau haf yw epitome arddull y tymor: Edrychiadau diymdrech y gellir eu trawsnewid o ddydd i nos, eu hudo, neu eu gwneud i ymddangos yn fwy achlysurol. Dyma pam ei bod hi'n bwysig ailstocio'ch dewis gwisg bob tymor, yn enwedig gan fod rhai digwyddiadau'n galw am ffitiadau mwy ffurfiol - helo priodasau haf! — tra bod dyddiau traeth yn dodffasiwn hawdd, gwyntog a llyfn.

Wrth i Ddiwrnod Coffa ein hatgoffa bod yr haf yn swyddogol yma (ayn dod â thunelli o werthiannau gydag ef ), manteisiwch ar y gostyngiadau i uwchraddio'ch rhestr eiddo a sicrhau haf o steil. Fe wnes i ddidoli trwy arwerthiant Diwrnod Coffa Amazon i ddod o hyd i'r bargeinion gwisg gorau, a dyma'r pethau hanfodol na fyddwch chi eisiau eu colli - gan gynnwys rhai brandiau nodwedd ffasiynol iawn fel Vince Camuto a London Times a fydd yn mynd â chi i bobman o farbeciws iard gefn i priodasau i wyliau trofannol, a'r holl ddigwyddiadau rhyngddynt.

https://www.sweater365.com/hand-crocheted-dress-manufacturer-1-product/

Ar gael mewn 14 o liwiau gwahanol (Rwyf yn bersonol wrth fy modd â'r opsiynau rhosyn te a sinsir), mae'r ffrog chiffon llewys hir hon gyda gwddf criw a llewys swigen yn berffaith ar gyfer dyddiau cynnar yr haf pan fydd yn dal i oeri ar ôl machlud haul. Mae'r gwead blodeuog yn ychwanegu awgrym o hwyl ond mae'r waist uchel yn dod â soffistigedigrwydd. Ar ben hynny, mae'r waistband elastig a'r leinin yn sicrhau y gallwch chi aros yn y ffrog hon am oriau ar y tro a dal i fod yn gyfforddus wrth edrych yn classy.

https://www.sweater365.com/24-ss-multi-color-stripes-knitting-dress-factory-shop-product/

 

Efallai y bydd y maxi hwn yn cael ei hysbysebu fel gwisg traeth, ond mae manylion y strap crosio, les a sbageti yn gwneud hwn yn opsiwn amlbwrpas ar gyfer materion achlysurol eraill. Hyd yn oed yn well, gellir ei wisgo i fyny: Taflwch ar bâr o lletemau ag ef a'i alw'n gwisg nos ecogyfeillgar. Mae'r ffrog yn feddal ac yn anadlu diolch i'w ddeunydd cyfuniad polyester, ac mae'n dod mewn bron i ddau ddwsin o liwiau o wyn clasurol i bricyll gwyrdd a cain.

https://www.sweater365.com/thousand-bird-check-color-clash-sweater-product/

gweld manylion